VIEŠASIS INTERESAS ARCHITEKTŪROJE

EFAP Vilnius2013 logo m

EFAP konferencija ir generalinė asamblėja
2013 m. rugsėjo 12-14 d., Vilnius

logo eu2013lt ltApie

Vieta: Vilniaus miesto savivaldybės Tarybų salė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Laikas: 2013 m. rugsėjo 12-14 d.

Organizatoriai: Lietuvos architektų sąjunga, Europos architektūros politikos forumas (EFAP).

Renginį globoja: LR Aplinkos ministerija

Renginio partneris: Vilniaus miesto savivaldybė

Renginio rėmėjai: LR Kultūros ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija

Konferencijos tinklapis: www.efap2013.lt

Konferencija yra įtraukta į oficialų Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai 2013 m. renginio statusą turinčių nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių susitikimų sąrašą.

Konferencijos metu bus aptariami Lietuvos ir Europos mastu aktualūs klausimai:

 • Visuomenės dalyvavimas ir jos interesų atstovavimas kuriant architektūros kokybę. Kaip architektūra prisideda prie kokybiškos aplinkos kūrimo? Kaip Lietuvoje ir Europoje reprezentuojamas visuomenės interesas projektavimo procesuose bei viešųjų pirkimų konkursų sistemoje?

 • Architektūros ir architekto vaidmuo socialiniuose, ekonominiuose, kultūriniuose procesuose. Kokią pridėtinę aplinkos vertę kuria architektai? Kaip architektai gali prisidėti prie tvaraus miesto, bendruomeniškumo, bendruomenių veiklos stiprinimo?

 • Nauji architektų, visuomenės, kitų profesionalų, verslo, valdžios institucijų bendradarbiavimo modeliai, kuriant kokybišką urbanistinę aplinką.

 • Naujos Lietuvos architektūros politikos 2014-2020 m. metmenų pristatymas.

 • EFAP ekspertizės “Taking Stock 2012” apie architektūrą Europoje koregavimas ir pildymas. Ekspertizė 2013 m. gegužę buvo pristatyta EFAP konferencijoje Dubline ir ES Kultūros ministrų tarybai.

 • Architektūros kokybės užtikrinimo ir architektūros politikos įgyvendinimo perspektyvos kitu Europos Sąjungos programavimo periodu 2014-2020 m.

EFAP konferencija - tai tradiciškai kas pusmetį Europos Sąjungai pirmininkaujančioje šalyje vykstantis vienas reikšmingiausių Europoje tarptautinių renginių, kuriuose aptariamos architektūros kokybė, architektų profesinė aplinka ir Europos strategija architektūros, miestų plėtros srityse.

Europos Architektūros Politikos Forumas – tai tarptautinė savanoriška organizacija, vienijanti architektus, architektūrines organizacijas, universitetus, vyriausybines institucijas, įvairių ES šalių ministerijas. EFAP tematika apima architektūros, urbanistinio planavimo veiklos reglamentavimą. EFAP yra architektūros politikos, strategijos idėjų, kurios vėliau jau kitų organizacijų, tokių kaip EK ar Europos architektų taryba, integruojamos į teisės aktus, šaltinis.

 

Pranešimai:

 1. 1. Viešasis interesas ir architektūros kokybė viešųjų pirkimų konkursų kontekste Lietuvoje, Gintautas Blažiūnas;
 2. 2. Socialinis tvarumas urbanistinės plėtros projektuose ir Europos miestai po 2008 m. ekonominės recesijos, Andrea Colantonio;
 3. 3. Naujos idėjos Belgijos architektūros politikoje, Chantal Dassonville;
 4. 4. Naujos idėjos Prancūzijos architektūros politikoje, M. Bertrand-Pierre GALEY;
 5. 5. Bendruomenių rolė urbanistinio projektavimo procesuose Estijoje, Teele Pehk;
 6. 6. Slovėnijos patirtis: geriausi architektūros visuomenei ir bendruomenėms pavyzdžiai, Vlado Krajcar;
 7. 7. Miestai žmonėms  - miestų kaita prioritetą suteikiant žmonėms, visuomenei, Ewa Westermark;
 8. 8. BeePart bendruomenės centras Pilaitėje, Jurga Stunžinaitė;
 9. 9. Keliaujančios architektūros dirbtuvės. Pamokos., Rolandas Palekas;
 10. 10. Projektas „Compass“. Tobulesnės viešųjų pirkimų konkursų sistemos ES link, Cilly Jansen;
 11. 11. Lietuvos architektūros politika 2014-2020, Rūta Leitanaitė;

Visi pranešimai parsisiuntimui (ZIP, PDF, 80MB)

 

Dokumentai:

CONCLUSIONS ON ARCHITECTURE: TAKING STOCK 2013. Preliminary Report on the implementation of the Council Conclusions on Architecture: Culture’s Contribution to Sustainable Development.
2008/C 319/05 Report following EFAP Conference proceedings, Dublin, 8-10th May 2013 (PDF, 1.3MB)

 
Organizatoriai

European Forum for Architecture Policies    Architects Association of Lithuania         Ministry of Environment of Lithuania       

 

Rėmėjai

The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania     The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania ES structural assistance logo vmsa

The Culture Support Foundation